Svarbiausi


 • Registracija

  LSMU Alumni registracija


 • Parama

  Parama


 • Vystykime LSMU Alumni asociacijos veiklą kartu!

  Vystykime LSMU Alumni ...


 • Pasiūlykite iniciatyvą

  Pasiūlykite iniciatyvą


 • Pradedamos rengti Universiteto ...


 • Registracija

  LSMU Alumni registracija


 • Parama

  Parama


 • Vystykime LSMU Alumni asociacijos veiklą kartu!

  Vystykime LSMU Alumni ...


 • Pasiūlykite iniciatyvą

  Pasiūlykite iniciatyvą


 • Pradedamos rengti Universiteto ...


 • Registracija

  LSMU Alumni registracija


Content

Parama


Parama

Gerbiami Absolventai,

2016 m. įkūrus LSMU paramos fondą, kviečiame visus prisidėti prie LSMU statute numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendino bei paremti studentus suteikiant stipendiją.

STANDARTINĖS PARAMOS PINIGINĖMIS LĖŠOMIS SĄLYGOS

 1. Paramos tikslas – teikti paramos dalykus Lietuvos sveikatos mokslų universitetui siekiant įgyvendinti LSMU statute numatytus tikslus ir uždavinius, prisidedant prie LSMU veiklos ir vykdomų projektų įgyvendinimo.
 2. Paramos dalykas, kaip tai apibėžia Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, Privatizavimo fondo ir kitų valstybės pinigų fondų, Lietuvos banko ir kitos valstybės ir savivaldybių piniginės lėšos.
 3. LSMU įsipareigoja viešinti apibendrintą informaciją apie suteiktos paramos panaudojimą bei teisės aktais nustatyta tvarka teikti informaciją valstybės institucijoms.
 4. LSMU įsipareigoja paramos nei jos dalies nenaudoti rinkimų kompanijai ir kandidatams į valdžios arba vykdymo institucijas rėmti, taip pat rinkėjų valiai paveikti;
 5. Šios sąlygos yra paramos sutarties sąlygos, kai parama teikiama piniginėmis lėšomis per finansines įstaigas (bankus, kredito unija arba kita įstaiga, turinčia atitinkamas licencijas) ir nesudaroma individuali paramos sutartis.

Dalintis nuoroda